Z ústavu do života

02.05.2012 9:36

Putovní výstava startuje 2. května na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, poté ji uvidí v Opavě, Bruntále, Karviné, Novém Jičíně a Frýdku - Místku.

Ve středu 2. května 2012 bude v 15:00 hod. na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje zahájena vernisáží putovní výstava s názvem „Z ústavu do života“, která potrvá do 31. května 2012. V tomto období je možno výstavu shlédnout v prostorách předsálí místnosti zastupitelstva KÚ MSK. Poté bude putovní výstava pokračovat v Opavě (výstavní síň OKO, 1. – 30. června 2012), Bruntále (výstavní síň v Divadle v Bruntále, 3. – 27. září 2012), Karviné (výstavní síň ve Státním okresním archivu, 17. – 30. září 2012), Novém Jičíně (výstavní síň ve Středisku Europe Direkt, 1. – 20. prosince 2012) a Frýdku-Místku (výstavní síň Frýdeckého zámku, 15. – 29. ledna 2013).
V rámci individuálního projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, vznikla fotodokumentace zachycující proces transformace v příspěvkových organizacích MSK. Fotografka Pavla Herzánová dokumentovala život uživatelů pobytových sociálních služeb a sledovala změny, ke kterým dochází díky procesu transformace. Autorka se dle svých slov snažila zachytit důležité okamžiky v životě lidí s postižením, rozdíl v instituci a samostatném, chráněném bydlení. „Vyzdvihnout lidskost v pravém slova smyslu, která je v každém z nás bez ohledu na zdravotní postižení, na to, kde a v jakém prostředí žijeme“, říká paní Pavla Herzánová. Fotografie umožňují odborné i laické veřejnosti sledovat změny v charakteru poskytovaných pobytových sociálních služeb. Tyto fotografie tvoří putovní výstavu, která právě v těchto dnech začíná.
Transformace pobytových sociálních služeb se stala v Moravskoslezském kraji jednou ze stěžejních oblastí, prostřednictvím které dochází ke zvýšení kvality života lidí s postižením. Našim spoluobčanům chce umožnit žít v prostředí, které pro ně bude opravdovým domovem, s podporou nejen profesionální, ale i přirozenou jako je rodina, přátelé či sousedé.
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. RSDr. Svatomír Recman, který převzal záštitu nad putovní výstavou fotografií s názvem „Z ústavu do života“, k transformačnímu procesu říká: „Smyslem transformace ústavní péče je umožnit lidem s postižením žít život v běžném přirozeném prostředí s využitím komunitních služeb, jako je podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, osobní asistence či podporované zaměstnávání. Život lidí s postižením musí být srovnatelný se životem jejich vrstevníků při zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení práce a bydlení, s možností navazovat partnerské vztahy“.

Všichni jsou srdečně zváni.

Šárka Vlčková

Klíčová slova: