Z mateřské školky chráněné bydlení

17.04.2013 22:07

Bezbariérový objekt pro 10 osob se zdravotním postižením otevřel v Sedlnici Moravskoslezský kraj.

Nové bezbariérové bydlení pro 10 osob se zdravotním postižením bylo slavnostně otevřeno ve středu 17. dubna 2013 za účasti náměstka hejtmana kraje Svatomíra Recmana a dalších hostů v Sedlnicích.
 
Hlavním cílem projektu „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice“ byla přeměna bývalé mateřské školky na chráněné bydlení pro 10 osob se zdravotním postižením.
 
Novými nájemníky tohoto chráněného bydlení se stali uživatelé Zámku Nová Horka, p. o., kteří po desetiletí žili v neuspokojivých podmínkách. V historické budově zámku obývalo dohromady některé pokoje dokonce i dvacet klientů, objekt nebyl bezbariérový, sociální zařízení bylo umístěno v jednotlivých patrech a užívalo jej společně velké množství klientů.
 
V novém bezbariérovém objektu v Sedlnicích jsou nyní vybudovány jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Vše je koncipováno v duchu běžných domácností.
 
Celkové náklady činily 8 675 tis. Kč, z toho je předpokládaný podíl Regionálního operačního programu ve výši 7 331 tis. Kč a podíl Moravskoslezského kraje pak 1 343 tis. Kč. Realizace projektu probíhala od března 2011 do března 2013, následně začala být poskytována sociální služba.
 
Moravskoslezský kraj je velmi úspěšný v realizaci transformačního procesu pobytových sociálních služeb, dnes disponuje již devítiletou zkušeností. V rámci tohoto procesu bylo uskutečněno 16 investičních akcí, které přinesly zkvalitnění života 336 osobám.
 
V nejbližších dnech je pak dále plánováno slavnostní otevření chráněného bydlení v Kopřivnici, v červnu letošního roku se také připravuje slavnostní otevření dalších sociálních služeb vzniklých v rámci procesu transformace, a to chráněného bydlení ve Velkých Hošticích, chráněného bydlení v Opavě Kylešovicích a domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě na ul. Čajkovského.
 
Dagmar Pacutová
Klíčová slova: