Vznikl manuál ucelené péče on-line

24.02.2012 15:09

Dílny tvořivosti spustily webové stránky manual.navraty.info manuál ucelené péče. Obsahuje na 180 aktuálních kontaktů na odborníky a poskytovatele péče na území hlavního města a blízkém okolí Prahy a on-line poradnu pro lidi po poškození mozku a jejich blízké.

Dílny tvořivosti již sedmým rokem realizují program ucelené a soustavné podpory lidí po poškození a poranění mozku. Program Návraty nabízí specializované sociální služby poskytující podporu při znovuzískávání důležitých dovedností umožňující návrat do aktivního života.Sociálně terapeutická dílna, terénní práce, case management, pracovní poradenství a podpůrná skupina nabízí široké spektrum individuální i skupinové podpory.
 
Zmíněná „živá“ databáze na webové adrese manual.navraty.info poskytuje množství kontaktů na odborníky a poskytovatelé péče (cca 180 kontaktů), kteří se věnují cílové skupině osob po poranění či poškození mozku. Jedná se o služby/odbornou péči na území hlavního města Prahy či důležité kontakty v blízkém okolí Prahy. Jsou zastoupeny služby z celého spektra ucelené rehabilitace - léčebné, pedagogické, sociální i pracovní. Kontakty v první řadě vycházely z papírové verze tohoto Manuálu ucelené péče, která byla vydána v minulém roce (tištěná podoba Manuálu je stále na adrese Dílen tvořivosti – Podskalská 1252/24 k dispozici a zdarma).
 
Co nabízí obsah a funkčnost databáze?
Veškeré kontakty na poskytovatele služeb či odborné pracovníky jsou rozděleny do předem stanované struktury, která pokrývá celou oblast ucelené rehabilitace. Tato struktura je rozdělena do 4 základních oblastí ucelené rehabilitace - léčebné, pedagogické, sociální a pracovní, přidána byla pátá oblast - volný čas, která je také důležitou součástí úspěšného návratu do aktivního života. Na základě této struktury je vytvořeno také vyhledávání v databázi, kdy je možné si zvolit, kterou oblast rehabilitace chcete najít. Vedle toho je zde také zjednodušené vyhledávání (rychlé vyhledávání v pravém horním poli stránky), kde můžeme kontakty procházet pod obecnějšími pojmy.
 
Dalším kritériem při vyhledávání je volba oblasti Prahy. Na stránkách je trvale viditelný výběr z deseti pražských oblastí (Praha 1 - 10), v rámci kterého je možné zadat jednu oblast, žádnou (pak se objevují všechny kontakty pro danou službu/odborníka), několik i všechny oblasti najednou. Volbu je možné kdykoli během vyhledávání změnit a získat tak rychle hledané informace. Vedle deseti pražských oblastí můžeme vyhledávat také v „okolí“ - jedná se o kontakty, které jsou ve své oblasti rehabilitace podstatnými, ale leží za hranicemi města Prahy, pro pražské občany však díky hromadné dopravě i vzdálenosti zůstávají dostupné. Kombinací zadaných kritérií se může uživatel rychle dostat k přesným informacím, které hledá. Jednoduše a rychle získá kontakty na hledané služby/odborníky v upřednostňované části Prahy.
 
On-line poradna má svou záložku v rámci hlavního menu. Jedná se o prostor pro uživatele, kde můžete odesílat dotazy ohledně služeb a péče, ptát se na rady či věci, které vám nejsou jasné, tedy otázky ohledně ucelené rehabilitace a otázky ohledně poranění/poškození mozku a zároveň také zadat svou poptávku po službě. Obecné otázky do poradny a poptávka jsou od sebe odděleny.
Dotaz do poradny může uživatel zadat skrze kontaktní formulář. Součástí kontaktního formuláře je také dotaz, zda si přeje anonymně dotaz zveřejnit. Pověřený pracovník bude co nejrychleji na dotazy reagovat, pokud si bude uživatel přát zveřejnění v rámci online poradny, pracovník dovolí databázi vystavení dotazu a odpovědi. Online poradna tak bude z velké části obsahovat časté dotazy, které jsou pro tuto skupinu osob (po poranění a poškození mozku a jejich blízké) typické.
 
Jelikož budou tyto dotazy a odpovědi volně přístupné, mohou si uživatelé tyto odpovědi procházet a získávat další informace, aniž by se sami museli ptát. Jedná se o jakési fórum pro tuto cílovou skupinu.
 
Dílny tvořivosti nabízejí sociální služby nejen lidem po poškození mozku, ale také lidem s dalším zdravotním postižením. Podporu organizace poskytuje také rodinným příslušníkům, pečujícím lidí se ZP a to prostřednictví podpůrné skupiny, odborných konzultací a připravovaných seminářů „na klíč“, tedy dle aktuálních potřeb účastníků, zájemců. 
Více informací o Dílnách tvořivosti najdete na www.dilnytvorivosti.cz a www.navraty.info.
 
Jitka Častulíková
Klíčová slova: