Vzniká Panel mládeže

MŠMT ČR hledá aktivní mladé lidi se zdravotním postižením ve věku 15 – 26 let se zájmem o dění kolem sebe, kteří budou aktivně a svědomitě zastupovat mládež a hájit její zájmy a kteří se budou snažit reprezentovat názory širší skupiny mladých lidí.

Panel mládeže bude nezávislý orgán mladých lidí, se kterými bude MŠMT konzultovat podporu mládeže. Panel bude složený z 20 mladých lidí ve věku 15-26 let, s mandátem na dva roky.

Předpokládá se, že se uskuteční několik online setkání a maximálně dvě osobní setkání v Praze. Cesta do Prahy a zpět bude plně hrazena, pořadatelé také poskytnou občerstvení v průběhu jednání Panelu v Praze, takže vám nevzniknout žádné finanční náklady s vaší účastí na jednáních. V případě potřeby podle času zahájení a ukončení jednání bude také možné zajistit a uhradit ubytování v Praze.

Podrobnosti jsou na webu NRZP ČR.

Klíčová slova: