Vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

31.01.2012 20:54

Aktuální nabídka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nejbližší měsíce.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR po dlouhá léta usilovala o nový systém sociálních služeb, který by zajišťoval podstatné posílení kompetencí osob, jež tyto služby potřebují. Nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byl nakonec přijat v roce 2006. Mimo posílení kompetencí uživatelů stanovuje podmínky výkonu práce v zařízeních sociálních služeb. S rozvojem celého tohoto odvětví je však nezbytné zajistit kvalitu poskytované péče a odbornou připravenost jednotlivých pracovníků. NRZP ČR si je vědoma své odpovědnosti v této oblasti, neboť celou tuto zásadní systémovou změnu iniciovala. Proto také vyvinula vzdělávací program, který umožní jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, aby naplnili povinnost odborného vzdělávání svých pracovníků, a to v minimálním rozsahu 24 hodin ročně.

Kurzy zahrnují nejnovější legislativu platnou od roku 2012. Lektoři, kteří budou přednášet v jednotlivých odborných kurzech, jsou lidé s velkou erudovaností, ale i vlastní zkušeností. Mnoho z nich má zdravotní postižení, ale zároveň i zkušenosti jako poskytovatelé sociálních služeb. Proto mohou danou problematiku představit jak z pohledu uživatele, tak poskytovatele
služby. Snažili jsme se maximálně cenově přizpůsobit jednotlivé kurzy tak, aby byly co nejpřijatelnější pro všechny, kteří se přihlásí do jednotlivých vzdělávacích modulů.

Věřím, že naše vzdělávací kurzy, akreditované u MPSV ČR, pomohou ke zkvalitnění úrovně sociálních služeb a ke spokojenosti uživatelů. S dotazy, objednávkami a požadavky se obracejte na Šárku Žežulkovou, koordinátorku vzdělávání NRZP ČR, e-mail: s.zezulkova@nrzp.cz, tel: 266 753 434, 736 751 213.

Těším se na setkání s Vámi a věřím, že si z jednotlivých vzdělávacích modulů vyberete to, co budete považovat za nejdůležitější z hlediska svých potřeb.

Václav Krása
předseda NRZP ČR

Nabídka kurzů je v příloze.

Klíčová slova: