Vzděláním pro změnu

20.06.2013 2:00

Podzimní nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení.

Jde o vzdělávací kurzy občanského sdružení Rytmus pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s dětmi se znevýhodněním ve školách.

Katalog podzimních kurzů je v příloze.

Klíčová slova: