Výzvy asistivních technologií

Online diskuse proběhne v rámci Noci vědců a vědkyň 27. listopadu od 17:00, je třeba se zaregistrovat předem.

Diskuse, zaměřené na nezamýšlené negativní důsledky vývoje asistivních technologií, se budou jako mluvčí účastnit prof. Olga Štěpánková, vedoucí oddělení Biomedicíny a asistivních technologií CIIRCC, Jan Šnyrych, odborník na AT pro nevidomé, a Monika Mareková, advokátka specializující se na oblast technologií a členka Centra Karla Čapka. 

Další informací o akci spolu s registračním formulářem naleznete zde.

Klíčová slova: