Výzva Plzeňského kraje

14.07.2013 2:00

Uzávěrka žádostí o dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2014 je 17. července 2013.

otaci lze poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb.
Dotaci lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona o sociálních službách).
Dotace se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách vyjma těch služeb prevence, které budou financovány z Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. etapa“.

Organizace ucházející se o veřejnou zakázku z Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. etapa“ si může podat žádost o dotaci, ale je povinna, nejpozději do 10 dní od vysoutěžení veřejné zakázky na danou službu, podat písemnou žádost, o stažení žádosti o dotaci z rozpočtu OSS.

O dotaci z rozpočtu OSS MMP nemohou žádat organizace, které jsou svými sociálními službami napojeny na rozpočet Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

Další informace jsou na stránkách Sociálních služeb města Plzně.

Klíčová slova: