Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

07.10.2012 16:59

Uzávěrka žádostí pro oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je 15. listopadu 2012.

Pro výzvu je alokováno 140 milionů korun, projekty zaměřené na klíčové aktivity A nebo B musí mít jasný dopad na cílové skupiny ve všech 13 krajích (mimo území hl. m. Prahy).

Text výzvy se nachází na webu MŠMT.

Klíčová slova: