Výzkum násilí na osobách se zdravotním postižením

Online dotazník připravila In  IUSTITIA, o.p.s. Je určen všem lidem, kteří jsou starší 15 let, žijí v Česku a považují se za člověka se zdravotním postižením nebo je za něj považuje někdo jiný, například stát.

Dostupné jsou dvě varianty dotazníku: základní varianta a varianta upravená pro potřeby lidí s mentálním postižením.

Pomocí online dotazníku chce In IUSTICIA zjistit, jak často se lidé s postižením setkávají s násilím, s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji, jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo. Vyplněním dotazníku pomůžete tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení tohoto důležitého společenského problému.

Podrobnější informace o výzkumu, včetně odkazů na dotazníky, jsou uvedeny na stránkách In IUSTICIA.

Klíčová slova: