Výuka na PC v TyfloCentru Pardubice

25.07.2012 22:11

Témata jednotlivých hodin PC tréninku jsou zájemcům s těžkým zrakovým postižením stanovována individuálně.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., organizace poskytující sociální služby osobám s těžkým zrakovým postižením, realizuje projekt s názvem „Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby“, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Díky podpoře projektu mohou být realizovány aktivity služby sociální rehabilitace, jednou z nich je i aktivita s názvem „PC trénink“.
Jedná se o aktivitu, do které se mohou zapojit lidé s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku. Je poskytována ambulantní formou v PC učebně TyfloCentra Pardubice, o.p.s. a je určena uživatelům, kteří již mají zkušenosti s prací na počítači a mají potřebu si získané dovednosti upevňovat, trénovat a zdokonalovat. Výuka je plně přizpůsobena potřebám lidí s těžkým zrakovým postižením, probíhá na počítačích vybavených speciálním softwarem pravidelně jednou měsíčně. Uživatelé si také dle individuálních potřeb vybírají způsob předávání a poznamenávání informací (zvukový záznam, elektronická podoba, zvětšený černotisk atd.).
Témata jednotlivých hodin PC tréninku jsou stanovována individuálně, společně s uživatelem služby. Tématem bývají novinky v oblasti práce na PC, údržba PC, nácvik používaní komunikačních prostředků (e-maily, skype apod.), práce s internetem – např. vyhledávání dopravního spojení, orientace na portálech úřadů, vyhledávání na portálech nabízejících volné pracovní pozice, orientace na portálech určených pro lidi s těžkým zrakovým postižením a další.
Znalost práce na počítači výrazně napomáhá k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a tím pozitivně ovlivňuje kvalitu života lidí s těžkým zrakovým postižením a začlenění do společnosti, zároveň motivuje k aktivnímu životu a rozšiřuje spektrum znalostí. V neposlední řadě napomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením uplatnit se na trhu práce.
 

Dana Stoklasová

Klíčová slova: