Vyšlo letní dvojčíslo Sociálních služeb

19.06.2013 2:00

Svou titulní stranou i příspěvkem uvnitř čísla ukazuje, že i na závažné a náročné otázky realizace sociálních služeb lze nahlížet s humorem a nadsázkou.

Článek Elišky Vydrové a ilustrace Toma Bleiera přibližují uskutečnění cíle týmu pracovníků z Vyššího Hrádku, p. s. s., přistoupit k tradiční přípravě firemního kalendáře netradičním způsobem a prezentovat jeho prostřednictvím problematiku transformace ústavních zařízení pro osoby s mentálním postižením ve stylu slavných amerických komiksů. K odlehčení letního vydání časopisu přispívá i zamyšlení Pavla Kosorina o potřebě nabourat si hektický způsob života záměrným a dobrovolným zpomalením a historická sonda Petry Štarkové přibližující slavné postavy dějin, které svého úspěchu nabyly navzdory, nebo snad díky, svému hendikepu.

Odborné články čísla tentokrát otevírají otázky komunikace s nemocnými Alzheimerovou chorobou (Hanzová), sociálních aspektů odchodu do důchodu (Mojtová), představují problematiku služby domů na půl cesty (Adamcová), kontaktních center pro uživatele drog (Gilányi) či postavení zdravotních sester v domovech pro seniory. Adéla Hradilová z Kanceláře veřejného ochránce práv se ve svém příspěvku věnuje možnému porušování zákona při podávání tlumivých léků v zařízeních sociálních služeb, Eliška Brožová z brněnského sdružení Anabell empaticky přibližuje sociální izolaci, do které se dostávají lidé trpící mentální anorexií a dalšími poruchami příjmu potravy, Kateřina Endrštová zprostředkovává závěry srovnání kvality stárnutí v zemích EU vyplývající ze zjištění Evropského centra pro sociální politiku a výzkum i výsledky celosvětového průzkumu společnosti Natixis Global Asset Management, ve kterých se Česká republika umístila nad očekávání dobře. Komentář k těmto závěrům připojili Iva Holmerová a Petr Wija.
Protože období od uzávěrky předchozího vydání časopisu Sociální služby bylo bohaté na významné události, přináší toto číslo i řadu reportáží, mj. ze slavnostního přijetí certifikačního systému Značka kvality v sociálních službách do vládního Programu Česká kvalita, z mezinárodního kongresu Bazální stimulace, fotbalového turnaje SENI CUP či z vyhlášení výsledků soutěže Senior centrum roku. Dvojčíslo časopisu jako vždy nabízí i řadu dalších článků, zpráv a informací z prostředí poskytování sociálních služeb.
Klíčová slova: