Výsledky 3. kola výzvy č.77

21.10.2012 10:38

Zveřejnilo je MPSV, týkají se oblasti podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce.

Ze 204 přihlášených bylo vybráno k financování 70 projektů. Soubor se zprávou o výsledcích výběru projektů ze zasedání výběrové komise ve dnech 1. - 4. října 2012 se nachází na webu Evropského sociálního fondu v ČR.

Klíčová slova: