Výsledek Tříkrálové sbírky byl možná posledním pozitivem v roce 2012

14.01.2012 19:24

Otrokovická charita získala téměř 600 tisíc korun.

Rok 2012, který pro sociální zařízení ve Zlínském kraji zatím nevěstí nic dobrého, začal pro otrokovickou charitu přece jen pozitivně. Díky Tříkrálové sbírce se jí podařilo získat téměř 600 tisíc korun. Další prognózy ze strany státních dotací už příliš optimistické nejsou.
 
„Kvůli snížení dotací pro rok 2012 nám mohou nastat existenční problémy. Dokonce hrozí úplné zrušení jedné z našich služeb. Stejně jsou na tom i ostatní sociální služby v kraji. Nyní s napětím očekáváme další kroky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, ale také Zlínského kraje. Výtěžek z Tříkrálové sbírky nám však dodal optimismus. Těší nás, že i v době krize jsou obyvatelé Otrokovic a okolí ochotni přispět na dobročinné účely a děkujeme jim za to,“ sdělil zástupce ředitele Charity sv. Anežky Otrokovice Jiří Vlček.
 
Také letošní účast koledníků byla nadprůměrná. Sbírky se zúčastnilo celkem 468 koledníků rozdělených do 116 skupinek. Koledovaly nejen v Otrokovicích, ale i v okolních obcích. „Velká účast dětí nás velmi potěšila. Například v Napajedlích byl jejich zájem tak velký, že v některých skupinkách muselo chodit až pět králů. Děti se dokonce už zajímaly o možnost účasti v příštím roce,“ prozradil ředitel Charity sv. Anežky Otrokovice Peter Kubala.
 
Loni získala otrokovická charita z Tříkrálové sbírky částku 605.213,-Kč. „Finance jsme použili např. na zakoupení polohovacích lůžek a křesel pro seniory, opravu kanalizace azylového domu pro bezdomovce nebo na úhradu nákladů na týdenní stacionář dívence s kombinovanými postiženími. Co se letošní sbírky týká, zvažujeme, na co vykoledované finance použijeme, s ohledem na nastalou krizovou situaci,“ sdělil zástupce ředitele otrokovické charity Jiří Vlček.
 
 

Jiří Vlček
Klíčová slova: