Vyšel magazin Dětský sluch

První letošní vydání čtvrtletníku představuje úspěšné neslyšící a nedoslýchavé studenty, sportovce, trenéry, zdravotníky, podnikatele a zástupce dalších profesí.  

Najdete zde rozhovor se Šimonem Bambasem, neslyšícím reprezentantem v plážovém volejbalu, s rychlostní kanoistkou Kateřinou Pjajčíkovou, s atletkou a kondiční trenérkou Kateřinou Korgerovou a také s jejich rodiči.  

Dále se dočtete, co baví populárního neslyšícího kuchaře a podnikatele Michaela Veselého kromě vaření – například práce s lidmi a cestování. 

Jak fyzicky náročné je povolání fyzioterapeutky a co pomáhá dobíjet energii, to prozrazuje Barbora Zacho, vedoucí prosperujícího libereckého rehabilitačního centra FYZIO-ZACHO.

Jak se v posledních třech desetiletích proměňovala situace rodin dětí se sluchovým postižením? Byla na dosah potřebná zdravotní a sociální péče a nabízel ji vůbec někdo v době, kdy se rodiče dozvěděli, že jejich dítě neslyší? Jakou zkušenost s podpůrnou péčí mají čeští a jakou zahraniční rodiče? Na počátky rozvoje komunikace v rodině vzpomínají matky z různých koutů ČR, Gruzie a Španělska. 

První letošní vydání magazínu zmiňuje také vývoj pomůcek v oblasti kompenzace sluchu, diagnostických metod, technologií a podpůrných služeb za uplynulých 30 let. O milnících ve vývoji rehabilitace sluchu hovoří foniatr a audiolog doc. MUDr. Mojmír Lejska. 

Předplatné čtvrtletníku Dětský sluch získáte na mailu: redakce@tamtam.cz. Jednotlivá vydání jsou k dostání na e-shopu Tamtamu: https://eshop.tamtam.cz/detsky-sluch-2024-1-587

Lucie Kčesťanová

 

 

Klíčová slova: