Vyšel březnový SKOK

09.04.2012 11:34

Co znamená 10 let pro politiky a úředníky například v nastavení systému financování a dostupnosti komunitních sociálních služeb? Jaká byla situace na tomto poli připomíná úvodník z února 2002.

Dále e-informační bulletin přináší: 

-  aktuální informace z MPSV – tady doporučujeme si přečíst text Memoranda pro Evropský rok 2012;

-  nepřehlédněte manuál pro dobrou praxi zaměřený na deinstitucionalizaci a transformaci služeb pro děti - zkušenosti ze zemí EU;

-  řeč čísel je jasná – více příspěvek Mgr. Hradeckého, ředitele NADĚJE o.s.;

-  anotace zprávy o hodnocení chudoby a sociálního vyloučení v ČR a zemích EU;

-  pozvánky.

Klíčová slova: