Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021

Žádosti o dotaci Ministerstva zdravotnictví lze podávat od 11. září do 12. října 2020.

V rámci dotačního programu budou podporovány projekty konkrétní, s jasně definovanými cíli, které budou mít kladný a praktický dopad a možnost objektivního zhodnocení dosaženého efektu.

Finanční prostředky (investiční, neinvestiční) budou určeny pro realizaci následujících priorit a aktivit:

Priorita: A – Vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb (pouze neinvestiční)

Priorita: B – Zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti (investiční a neinvestiční)

Priorita: C – Vznik informačních materiálů, podpora vzdělávacích aktivit (včetně docházkových akcí - kurzů a výcviků) a osvětové činnosti v oblasti problematiky zdravotního postižení a chronického onemocnění (pouze neinvestiční)

Dotační program bude komplexně administrován elektronicky. Jedná se o zásadní změnu, proto je žádoucí věnovat větší pozornost výzvě, metodice a manuálu systému Grantys.

Všechny dokumenty jsou na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Klíčová slova: