Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022

O dotace na realizaci specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu je možné žádat od 1. 12. 2021 do 8. 12. 2021 včetně.

Program má 6 podprogramů: 

KPVP 1/20 Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí

KPVP 2/20 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním

KPVP 3/20 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

KPVP 4/20 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením

KPVP 5/20 Podpora specializované dopravy

KPVP 6/22 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí

 

Podrobnosti jsou na portálu Moravskoslezského kraje. 

Klíčová slova: