Výplatní termíny nepojistných sociálních dávek

12.02.2012 17:07

Na četné dotazy odpovídá Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Na základě dotazů ve věci termínů výplaty nepojistných sociálních dávek upřesňujeme následující:

1. Nepojistné sociální dávky jsou obvykle vypláceny měsíc pozadu. Výjimku tvoří dávky hmotné nouze, které se vyplácí v aktuálním kalendářním měsíci.

2. Výplata nepojistných sociálních dávek náleží po vydání příslušného rozhodnutí a nabytí právní moci nebo doručení tohoto rozhodnutí. Správní řízení je obvykle skončeno do 30 dnů. Ve složitějších případech trvá řízení až 60 dnů. V případě dávek, kde je prováděno posouzení lékařskou posudkovou službou je obvykle řízení po dobu těchto úkonů přerušováno a celkově trvá až 90 dnů. Délka pro vydání rozhodnutí se dále může prodlužovat v závislosti na spolupráci klienta nebo v závislosti na řešení předběžných otázek.

3. Po nabytí právní moci rozhodnutí nebo doručení je dávka vyplacena neprodleně. Obvykle do 3 pracovních dnů. V případě opakující se dávky je tato dávka vyplácena ve stejném termínu v dalších měsících. První výplata opakující se dávky v sobě zahrnuje platbu za období od podání žádosti do doby nabytí právní moci rozhodnutí (například pokud byla podána žádost koncem ledna a dávka bude vyplacena začátkem března, bude první platba zahrnovat částku za leden a únor).

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
a tisková mluvčí

Klíčová slova: