Vyléčení onkologičtí pacienti získávají rovný přístup k finančním službám

Životní pojišťovny nebudou u onkologických pacientů, u nichž uplynul určitý počet let od ukončení léčby, přihlížet k předchozímu onemocnění. Česká asociace pojišťoven na základě předchozí dohody s Ministerstvem zdravotnictví a pacientskými organizacemi vypracovala standard ke spravedlivému přístupu k osobám, které prodělaly onkologické onemocnění, v případech, kdy žádají o individuální životní pojištění pro případ smrti. Tento standard akceptovalo již 10 životních pojišťoven.

V rámci standardu, ke kterému se životní pojišťovny zavázaly, budou přistupovat k lidem s prodělaným onkologickým onemocněním a k vyléčeným bez dalších následků stejně jako k těm, kteří tuto diagnózu neměli. Jejich prodělané onkologické onemocnění tak nebude po určité době při posuzování zdravotního stavu zohledněno.

„Získat životní pojištění či řadu jiných finančních produktů bylo dosud pro lidi, kteří se léčili s rakovinou, v řadě případů obtížné. Pojišťovny s nimi buď neuzavíraly smlouvy nebo jim zvyšovaly ceny svých produktů navzdory tomu, že pacienti léčbu ukončili už před lety a jsou zdraví. To se však mění. Jsem rád, že řada pojišťoven již nyní přistoupila ke standardu, aby pacienti po určité době od ukončení léčby už byli bráni tak, jako by nemoc nikdy neměli,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Dobrovolně se zavázaly standard dodržovat následující členské pojišťovny České asociace pojišťoven: Allianz pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Kooperativa, MAXIMA, KB pojišťovna, ČSOB pojišťovna, NN Životní pojišťovna, SV pojišťovna.

Výše uvedené pojišťovny a současně i další subjekty (např. Simplea, UNIQUA, YOUPLUS) navíc zřídily kontaktní e-mailové adresy určené pro komunikaci s pacientskými organizacemi, týkající se přístupu pojišťoven ke klientům, kteří prodělali onkologické onemocnění, a kteří žádají o životní pojištění pro případ smrti. Pojišťovny jsou již dnes připraveny zajistit, že každý dotaz doručený na tento e-mail bude posouzen relevantním odborným pracovníkem.

„Diskuse nám ukázala, že existovalo několik bariér, které bylo potřeba i pomocí standardu odbourat. Jednalo se o nedostatečnou informovanost o tom, jaké onkologické onemocnění pojišťovny pojišťují a jak a ke kterým vyléčeným chorobám přistupují. Svoji roli sehrával také strach z odmítnutí a v neposlední řadě i složitější proces přijetí do pojištění. V rámci nového standardu jsme si všichni prošli velmi užitečným procesem s úspěšným koncem. Dlouhodobým úkolem životních pojišťoven je krýt rizika a pojišťovat v co nejširší míře a plně proto věřím, že změny spojené se standardem již i přináší první konkrétní pozitivní výsledky,“ uvedl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

„Jsme velmi rádi, že pojišťovny v krátkém čase přistoupily k samoregulačnímu standardu, který je velmi vstřícný. Za to pojišťovny získávají klienty, kteří na své zdraví opravdu dbají. Standard je v platnosti od letošních Velikonoc a máme již první pojištěnou. Budeme se dále snažit informovat veřejnost o spravedlivém přístupu při sjednávání životního pojištění a tím i zlevnění některých bankovních produktů. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na vzniku standardu podíleli – ČAP, MZ ČR, ÚZIS, výbor České onkologické společnosti ČLS JEP. Díky rozvoji v diagnostice a léčbě v onkologii naše společná práce nekončí a my se těšíme na další pozitivní spolupráci. Právo na stejné podmínky je jasný vzkaz široké veřejnosti, že onkologická onemocnění jsou vyléčitelná, a to i dle přísných norem pojistné matematiky,“ dodala Michaela Tůmová, členka Výboru Hlasu onkologických pacientů.

Ministerstvo zdravotnictví v posledním roce tyto otázky diskutovalo s Českou asociací pojišťoven, Českou bankovní asociací i zástupci pacientských organizací. Ústav zdravotnických informací a statistiky poskytl zástupcům finančních institucí podrobné údaje o riziku úmrtí nebo obnovy onemocnění v případě české populace a jednotlivých typů zejména onkologických onemocnění.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

 

¨

Klíčová slova: