Vyjádření MPSV k jednání s odbory

04.02.2012 10:59

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se 3. února na jednání se zástupci Odborového svazu státních orgánů a organizací o situaci kolem vyplácení dávek na úřadech práce ve většině bodů shodlo. Nelze však souhlasit s požadavkem odborů, aby se při vyplácení dávek přešlo zpět k původním aplikacím.

Hlavní důvod je přitom technický, data jsou již zanesena v novém systému a bylo by velmi nákladné je opět převádět zpět. Velká část problémů, které se v průběhu ledna objevily, navíc byla také způsobena špatnou migraci dat od dřívějšího dodavatele systému. Dodavatel nepřevedl data do společné datové základny. Programy nyní budou upraveny, aby se na nich dalo lépe pracovat.

V lednu byl na úřadech práce podán a zpracováván abnormálně vysoký počet žádostí o dávky, úřady přijaly například téměř 300.000 žádostí o příspěvek na mobilitu, celkem bylo vyplaceno přes 1,5 milionu dávek. V únoru se budou ještě tyto žádosti zpracovávat, v březnu již MPSV očekává rutinní provoz. Příští týden bude hotov harmonogram dalšího postupu.

Body, na kterých se MPSV s odbory shodlo:
- Zaměstnanci úřadu práce nebudou postiženi za případné chyby při odeslání dávek, které mohly nastat chybou aplikace.
- Bude přehodnocen počet pracovníků na jednotlivých pracovištích ÚP.
- Zaměstnancům, kteří pracovali přesčas, MPSV jejich úsilí kompenzuje odměnami. Vyplaceny budou z úspor z minulého roku a nijak se nedotknou prostředků určených na letošní mzdy. Přesčasy budou vypláceny v řádu jednotek milionů korun, přesnější čísla budou známa příští týden.
- Do 10. února MPSV zpracuje harmonogram dalšího postupu. Byla vytvořena pracovní skupina tvořená sedmi zástupci MPSV a GŘ ÚP a dalších sedmi zástupců odborů, která bude dále společně jednat.

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
a tisková mluvčí MPSV

Klíčová slova: