Vyhláška o posuzování invalidity

22.11.2009 14:02
Od 1. ledna 2010 vstupuje v platnost vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).
Klíčová slova: