Vyhlášeny výsledky Národní ceny APSS ČR

02.12.2012 18:51

V kategorii pracovník v sociálních službách zvítězila Zdeňka Koněrzová z Pečovatelského centra Praha 7, v kategorii sociální pracovník Zdeňka Valčíková ze společnosti Pontis Šumperk; současně bylo předáno 10 ocenění Pečovatelka roku 2012.

Ve čtvrtek 29. 11. 2012 proběhlo na Novoměstské radnici v Praze slavnostní vyhlášení 2. ročníku Národní ceny Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR – pracovník sociálních služeb, které proběhlo společně s vyhlášením 10. ročníku ocenění Pečovatel/ka roku 2012 pořádaném Diakonií ČCE. Celá akce se konala pod záštitou řady významných osobností – manželky prezidenta České republiky Livie Klausové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové, ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové a starostky Městské části Praha 2 Jany Černochové.
„Pracovníci v sociálních službách, pečovatelky, pečovatelé a sociální pracovníci patří mezi základní pilíře systému sociálních služeb v ČR. Ocenit tuto záslužnou práci,  zvýšit její společenskou prestiž a upozornit na ty nejlepší, to jsou hlavní důvody a principy Národní ceny APSS ČR a ocenění Pečovatel/ka roku,“ uvedl Jiří Horecký, prezident APSS ČR.
Klienti, jejich přátelé a rodiny, spolupracovníci či vedoucí sociálních služeb měli možnost do konce června zasílat nominace na ocenění „svého“ pracovníka. Na základě těchto přihlášek pak komise složená z odborníků ze sociální oblasti vybírala ty nejlepší v kategorii „pracovník v sociálních službách“ a „sociální pracovník“ v rámci Národní ceny APSS ČR a 10 pracovnic v rámci ocenění Pečovatelka roku 2012. Během slavnostního odpoledne pak z rukou manželky prezidenta Livie Klausové, poslankyně Lenky Kohoutové, která zastoupila předsedkyni PSP ČR Miroslavu Němcovou, a z rukou ministryně Ludmily Müllerové převzaly všechny vybrané pracovnice plakety a diplomy jako výraz ocenění jejich záslužné práce.
Na prvním místě v soutěži Národní cena APSS ČR v kategorii „pracovník v sociálních službách“ se umístila Zdeňka Koněrzová z Pečovatelského centra Praha 7, druhé místo obdržela Eva Pekařová ze Zdravotně sociálních služeb Turnov a třetí místo Lenka Milúchová ze Santé – Centra ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov. V kategorii „sociální pracovník“ zvítězila Zdeňka Valčíková ze společnosti Pontis Šumperk, na druhém místě se umístila Marcela Zapomělová z brněnského Domova pro seniory Vychodilova a třetí místo obdržela Pavlína Vildová z Městské správy sociálních služeb Kadaň.
Ocenění Pečovatel/ka roku 2012 získaly: Hana Šmatolánová, Alena Vondrušková, Věra Kožárová, Jana Urbánková, Vladimíra Konvalinová, Jarmila Čechovská, Jarmila Machová, Michaela Parwová, Drahomíra Štěpánová a Martina Káňová.
 
 

Moderátorem večera byl Petr J. Svoboda. Slavnostní průběh podtrhl a na adventní čas všechny přítomné naladil soubor Chorea Bohemica, jehož vánoční písně celý program provázely.

Magda Dohnalová

Klíčová slova: