Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce ČR 2011 bez ČSTPS

07.03.2012 15:39

U příležitosti vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce roku vydal Český svaz tělesně postižených sportovců prohlášení, že se tohoto slavnostního aktu oficiálně nezúčastní. Vysvětluje v něm důvody svého rozhodnutí a upozorňuje na to, že Český paralympijský výbor i nadále informuje veřejnost, IPC i ostatní instituce jednostranně a jeho představitelé uvádějí v oficiální komunikaci nepravdivé informace.

Vážení,

dnes proběhne Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce roku. Český svaz tělesně postižených sportovců se vyhlášení v podobě oficiálního zastoupení nezúčastní. Dne 23. února došlo k odvolání suspendace Českého paralympijského výboru z IPC, což je dobrá zpráva pro sportovce, kteří budou moci jet do Londýna, ale je otázkou zda odvolání suspendace bude do budoucna dobrou zprávou i pro český paralympijský sport jako celek. Sport zdravotně postižených totiž není jen úzká skupina paralympijských reprezentantů, ale jeho součástí je i daleko větší skupina lidí sportujících na rozvojové úrovni, kolektivní sporty, které zatím nedosáhli na nominační kritéria na paralympiádu a také skupina sportů neparalympijských. Těm všem by měla organizační struktura střešních organizací sportu zdravotně postižených přinést možnost kvalitního zázemí a možnosti provozovat sport jako způsob aktivního života. K tomu všemu je ještě daleká cesta.

Český svaz tělesně postižených sportovců byl sice formálně přijat za člena Českého paralympijského výboru, ale jeho činnost není stále plnohodnotně obnovena. Svaz je stále bez finančních prostředků, nemá sekretariát a zaměstnance a sporty a sportovci samotní si musí hradit veškerou činnost z vlastních zdrojů na rozdíl od sportovců ostatních svazů.

Český paralympijský výbor i nadále informuje veřejnost, IPC i ostatní instituce jednostranně a jeho představitelé uvádějí v oficiální komunikaci nepravdivé informace. Nadále tak máme odůvodněné pochybnosti, zda se ze strany ČPV jedná skutečně o porozumění deklarované Memorandem.

Vzhledem k tomu, že od roku 2005 až dodnes byla činnost sportů Českého svazu tělesně postižených sportovců vynuceně omezená, jeho sportovci se nemohli plnohodnotně účastnit soutěží IPC a vzhledem k faktu, že činnost ČSTPS není nadále plnohodnotně obnovená, nepřijali jsme pozvání na akci Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce roku 2011. Sportům jsme nabídku účasti rozeslali s možností účastnit se po vlastní linii – do této chvíle se žádný ze sportů se zájmem o účast neozval.

Sporty a kluby musely po léta investovat mnoho úsilí a finančních prostředků, aby udržely svoji činnost, jejíž financování bylo ze strany Českého paralympijského výboru zcela zastaveno. Český paralympijský výbor neprojevil skutečnou vůli tento stav narovnat a neučinil dosud reálné kroky k restaurování činnosti sportů a klubů. Za velmi politováníhodnou považujeme zejména skutečnost, že Český paralympijský výbor se dosud neomluvil sportovcům, kterým po léta nedovoloval účast na soutěžích IPC včetně Paralympijských her. Jakmile ČPV učiní hmatatelné kroky směrem k plnohodnotnému obnovení činnosti svazu a jeho sportů, budeme se rádi těchto akcí účastnit.

 

S lítostí

Mgr. Radka Kučírková, místopředsedkyně

Český svaz tělesně postižených sportovců Czech Sports Organisation for Physically Disabled

Klíčová slova: