Vyhlášena Cena Rady vlády a stárnutí populace

28.04.2013 2:00

Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích - audiovizuální, rozhlasová, tisková a fotografická, díla lze přihlásit do 31. srpna 2013.

Cena bude udělována osobnostem, organizacím a dalším subjektům za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří. Cílem soutěže o cenu Rady je:

- Zvýšit povědomí společnosti o problematice seniorů a stárnutí ;

- Motivovat seniory k aktivnímu stárnutí ;

- Ukázat na význam mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu;

- Na příkladech dobré praxe prezentovat , jak mohou být senioři prospěšní sobě i jiným ;

- Představit a ocenit nejlepší projekty popularizující problematiku stárnutí v České republice.

Podrobnosti na stránkách MPSV.

Klíčová slova: