Vyhlášena Cena hejtmana Moravskoslezského kraje

23.08.2012 14:31

Svá díla mohou zdravotně postižení autoři přihlásit do 25. září 2012.

Moravskoslezský kraj vyhlašuje pro rok 2012 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje. Cena je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl (3. prosince), která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje. 
 
Přihlásit lze dílo zveřejněné v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Do soutěže budou přijata maximálně dvě díla od jednoho autora. Přihlášku podává autor díla nebo libovolná fyzická či právnická osoba s písemným souhlasem autora, a to do 25. 9. 2012.
 
Další informace jsou uvedeny na adrese:
 
 
Porotu hodnotící přihlášená díla tvoří členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. O udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje, která také rozhodne o udělení finančního ohodnocení podle umístění ve výši 25 tis. Kč, 15 tis. Kč a 10 tis. Kč a o udělení čestných uznání.
 
Předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje autorům oceněných děl proběhne v prosinci 2012.
V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu, na základě kvalifikovaných odhadů se jedná přibližně o 10% obyvatel kraje.
V loňském roce bylo do soutěže o udělení „Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje“ přihlášeno 10 děl. Formou finančního ocenění byla „Cena hejtmana Moravskoslezského kraje“ udělena panu Miroslavu Valáškovi za dřevěnou plastiku „Hrad“, panu Aleši Cholevovi za obrazy „Vesnice a „Žena s mandolínou“ a paní Mgr. Petře Kurkové, Ph.D. za monografii „Vzdělávání žáků se sluchovým postižením z hlediska vedení ke zdravému životnímu stylu“.
Formou čestného uznání byla cena udělena paní Janě Surovcové za obraz „Madona“, paní Mgr. Evě Liberdové za webový projekt „ohluchli.cz“ a paní Zuzaně Bárové, DiS. za články „Den sociálních služeb v Kopřivnici“ a „Ve stopách Vikingů“.
 
Šárka Vlčková
Klíčová slova: