Vyhlášena 5. výzva OPPA v Praze

28.05.2012 23:23

Týká se prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce, ukončení příjmu žádostí 1. srpna.

Harmonogram 5. výzvy

23. května – otevření 5. výzvy OPPA
23. května – zpřístupnění elektronického formuláře Benefit7+ pro 5. výzvu
23. května – zahájení poskytování konzultací pro žadatele
31. května, 4. a 11. června – semináře pro žadatele
18. července – ukončení poskytování konzultací pro žadatele
1. srpna 2012 ve 14:00 hodin – ukončení příjmu žádostí
13. prosince – předpokládaný termín schválení vybraných projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Text výzvy a další informace na stránkách Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Klíčová slova: