Výcvik v telefonické krizové intervenci

21.02.2013 14:44

Vzdělávací projekt Modré linky v rozsahu 120 hodin je určen zájemcům o získání profesní kompetence (odborné i formální) pro práci s klienty v krizi prostřednictvím telefonu.

Výcvik je rozdělen do šesti dvoudenních setkání během dubna až října. Jednotlivé moduly, které vede vždy jedna lektorská dvojice, mají svůj pevný rámec v rámci daného tématického obsahu – teoretický výklad, praktická cvičení, sebezkušenostní techniky, modelové situace. Absolvent tak bude vybaven teoretickými znalosti, praktickými dovednosti a kompetencemi, které využije při práci s klientem.

Další informace o vzdělávacím projektu jsou na stránkách Modré linky.

Klíčová slova: