Výbor dobré vůle - Senior

31.01.2013 10:12

Program podporuje zejména vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory, terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory, vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace, pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu. Žádosti o nadační příspěvek lze posílat do 20. února.

Žádosti o příspěvek z programu Senior mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:
- obecně prospěšné společnosti

- občanská sdružení

- církevní právnické osoby

Maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000,- Kč.

Další informace jsou na stránkách VDV.

Klíčová slova: