Výběrové řízení NIF

03.06.2012 21:30

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 poskytne finanční prostředky z Nadačního investičního fondu mj. organizacím poskytujícím těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice, příjem žádostí bude ukončen 29. června.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
- vyplněná přihláška
- písemně zpracovaná žádost s detailním popisem projektu
- registrace organizace, kopie zakládací listiny
- detailní rozpočet projektu
- ostatní zdroje financování
- zhodnocení projektu nejméně dvěma nezávislými subjekty, včetně poskytnutí kontaktních údajů
- účetní uzávěrka organizace za předchozí rok, tj. 2011

Další informace a formulář žádosti na stránkách VIZE 97.

Klíčová slova: