Výběrové řízení Nadace prof. Vejdovského

Žádost o grant je možné přihlásit do 1. května 2022, projekt má být zaměřený na vzdělávání a péči o zrakově postižené. 

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci (fyzické osoby), výhradně osoby se zrakovým postižením, a právnické osoby: zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.

Používejte prosím pouze formuláře, které jsou zveřejněny na webových stránkách nadace: https://www.inpv.cz/inpage/chci-pozadat-o-prispevek/ .

Uzávěrka přihlášek: 1. 5. 2022

(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)

Více informací na: https://www.inpv.cz/inpage/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pro-rok-2022/ .

Klíčová slova: