Vy rozhodujete, my pomáháme

Desáté kolo oblíbeného programu, který vyhlašuje Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, je otevřené. Projekty je možné přihlásit od 11. 10. do 14. 11. 2021.

V 10. kole bude rozdělena částka 5 040 000 Kč v 90 mikroregionech. Grant obdrží 270 neziskových či příspěvkových organizací (v každém regionu 3 organizace).

Výše grantu pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo 16 000 Kč a pro 3. místo 10 000 Kč.

Program poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Tesco.

Podpořeny budou projekty zaměřené na rozvoj komunitního života, vzdělávání, podporu zdraví a zdravého životního stylu, podporu rodičů pečujících o handicapované děti, podporu rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci, pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, podporu sportu, vědy a kultury a také na zmírnění dopadů na komunitu spojených s pandemií vyvolanou onemocněním Covid19.

Nově budou podpořeny také projekty zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí – podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování dopadů změny klimatu, účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání.

Více informací na webu NROS.

Klíčová slova: