Vy rozhodujete, my pomáháme

Výzvu v 8. kole grantového programu vyhlašuje Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Bude rozdělena částka 5 040 000 Kč, a to v 90 stanovených mikroregionech. Žádost je možné podávat do 18. října 2020.

Grant obdrží 270 neziskových či příspěvkových organizací (v každém regionu 3 organizace). Výše výherního grantu pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo 16 000 Kč a pro 3. místo 10 000 Kč.

Program poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Tesco. 

Podpořeny mohou být projekty zaměřené na rozvoj komunitního života, vzdělávání, podporu zdraví a zdravého životního stylu, podporu rodičů pečujících o handicapované děti, podporu rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci, pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, ochranu přírody a životního prostředí, podporu sportu, vědy a kultury a také na zmírnění dopadů na komunitu spojených s pandemií vyvolanou onemocněním Covid19. 

Žádat mohou neziskové organizace či příspěvkové organizace s činností v oblasti sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrany lidských práv, ochrany životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. Příjemce podpory v programu je výlučně člověk.
​​​​​​​
Úplný seznam oblastí, na které můžete získat příspěvek, podmínky výzvy a přihlašovací formulář najdete na webu programu .

Hana Trousilová

Klíčová slova: