Volná místa v denním stacionáři

15.04.2012 15:17

Pro dospělé občany s mentálním a kombinovaným postižením nabízí občanské sdružeční Ruka pro život v Praze.

Jedná se o nabídku služeb v Denním stacionáři Rajmonova (v Praze 8, Rajmonova 1199/4, u stanice metra C Ládví) a Denním stacionáři Skloněná (v Praze 9, Skloněná 308/16), a také o nabídku prázdninové docházky pro žáky základních škol speciálních a speciálních odborných učilišť, případně pro uživatele jiných sociálních služeb, které během léta nezajišťují provoz (v Denním stacionáři Rajmonova).

 

Oba denní stacionáře jsou určeny pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let. Náplň programu je uzpůsobena individuálně možnostem, schopnostem a potřebám každého jedince.

Stacionář nabízí:

 • nácvik sebeobsluhy a samostatnosti;
 • vzdělávací a rozumové aktivity;
 • práci na PC a s internetem;
 • nácvik dovedností ve vedení domácnosti;
 • kuchařské aktivity;
 • pohybové a sportovní aktivity (plavání, turnaje v rozličných sportech);
 • akivity s hudbou, prvky muzikoterapie;
 • ergoterapiii a práci s prvky ergoterapie;
 • výtvarné aktivity (které zahrnují práci s papírem, hedvábím, textilem a keramikou);
 • filmová odpoledne;
 • účast na kulturním dění města, návštěvy kulturních a sportovních akcí.

Denní stacionář Rajmonova nabízí také prázdninovou docházku pro žáky základních škol speciálních, praktických škol a speciálních odborných učilišť s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let, a dále pro uživatele této cílové skupiny z jiných sociálních služeb, které nezajišťují letní provoz.

V programu je zahrnut rozvoj hrubé a jemné motoriky (výtvarné a sportovní činnosti), rozvoj kognitivních funkcí (opakování trivia, deskové hry, vzdělávací aktivity), nácvik sebeobsluhy a samostatnosti (hygiena, stravování, péče o sebe a domácnost), kulturní a sportovní aktivity ve stacionáři i mimo stacionář.

Program stacionářů je zpoplatněn dle aktuálního ceníku. Cena se liší podle míry potřebné podpory a stráveného času ve stacionáři. Stávající uživatelé platí od 145 Kč do 290 Kč za přibližně 7 hodin strávených ve stacionáři. K částce za služby je nutné připočítat 69 Kč za oběd (polévka a hlavní jídlo).

Docházka je možná dle individuální domluvy. Službu lze využívat např. jen některé dny v týdnu, a to dle přání uživatele. Není povinná celotýdenní docházka.

Stacionáře jsou v provozu v pracovní dny od 7 do 16 hodin.

Další informace a přihlášky jsou možné na telefonech 734 584 021 a 283 881 666 (Denní stacionář Rajmonova), 284 681 674 a 734 584 021 (Denní seminář Skloněná) a na e-mailu info@rukaprozivot.cz.

O činnosti občanského sdružení se více dozvíte zde.

Zdroj: Alfabet.cz

Klíčová slova: