Vláda schválila balíček podpory zdravotně znevýhodněných: týká se příspěvku na mobilitu, zvláštních pomůcek nebo diet

Kabinet schválil 31. srpna několik opatření, která zlepší podporu cílenou na zdravotně znevýhodněné. Jde o pomoc, která reaguje zejména na současný růst cen, a to nejen energií. Součástí balíčku je například zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání OZP nebo úprava příspěvků na zvláštní pomůcky. MPSV se soustředí na pomoc formou cílených nástrojů určených sociálně ohroženým skupinám. Těmi jsou mimo jiné právě zdravotně znevýhodnění, ale také příjemci důchodů, samoživitelky nebo rodiny s dětmi.

„Zdravotně znevýhodnění jsou jednou ze skupin, které jsou růstem cen nejvíce ohrožené. Ve většině případů tito lidé zůstávají odkázáni na finanční prostředky, na které mají nárok v rámci sociálního systému. Je nesmírně důležité v současné krizi myslet i na ně, a proto jsme připravili celý balíček důležitých opatření, které cílí právě na zdravotně znevýhodněné,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Pomoci hendikepovaným se jako MPSV podrobně a dlouhodobě věnujeme. Tito lidé se do problému dostali nikoliv vlastní vinou. Nyní jsme tedy představili celý soubor opatření, kterými lze v současné složité době zdravotně znevýhodněné adekvátně a cíleně podpořit,“ vysvětlil ministr Jurečka.

Zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Růst cen pohonných hmot bude zdravotně znevýhodněným kompenzovat příspěvek na mobilitu, který v současné době činí 550 Kč měsíčně a pobírá ho přibližně 260 tisíc osob. Nově vzroste o 350 Kč na 900 Kč.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Na chráněném trhu práce je v současné době zhruba 65 tisíc osob se zdravotním postižením. Jejich počet průběžně roste. Vláda se zavázala aktivně začleňovat OZP do společnosti a na pracovní trh.

Aktuálně je maximální výše příspěvku pro zaměstnavatele na každou takovou zaměstnanou osobu 14 600 Kč za měsíc. Ten se navyšuje o 600 Kč měsíčně, a to se zpětnou platností od 1. července.

Příspěvek na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny

Vlivem inflace, růstu cen energií, kontejnerové dopravy i nedostatku některých surovin se zvyšují i ceny plošin. Proto vláda přijala zvýšení maximálního příspěvku o 100 tisíc Kč ze stávajících 400 tisíc Kč.

Navýšení maximální výše příspěvku na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny pomůže v domácí péči a umožní setrvat v ní v co nejvíce případech a co nejdéle. Tento příspěvek je v tuzemsku přiznáván zhruba 350 osobám ročně.

Podpora osob s nákladnou dietou

U příspěvku na živobytí již existuje samostatná úprava, která umožňuje zvýšení přiznané částky příspěvku na živobytí osoby z důvodu nákladného dietního stravování, a to každý měsíc. Nárok na zvýšenou částku příspěvku na živobytí, která se ovšem nezvyšovala od roku 2012, vzniká na základě doporučení příslušného odborného lékaře.

Z důvodu výrazného nárůstu cen se budou částky jednorázově valorizovat o 9,5 procenta od letošního října, a to prostřednictvím novely příslušné vyhlášky.

 Dieta                                                     

Příspěvek na živobytí
se zvyšuje o
(v Kč/měs)

 

Valorizace částek 
na dietní stravování
(v Kč/měs.)
 nízkobílkovinná              1380            1511
 při dialýze              1000            1095
 nízkocholesterolová při 
 hypercholesterolemii nebo
 hyperlipoproteinemii
             1050             1150
 diabetická              1130             1238
 při onemocnění fenylketonurií              2220             2431
 při osteoporóze, pokud celotělová
 kostní densita poklesla o více než o
 25 %, tj. T-skóre je horší než 2,5
            1090             1194
 při laktózové intoleranci             1070             1172
 při onemocnění celiakií             2800             3066
v těhotenství a při kojení do 1 roku
věku dítěte
            1100             1205

 

Podpora rodičů při úmrtí miminka

Bolestné trauma ze ztráty očekávaného miminka před narozením, případně krátce po narození, bolestně zasáhne oba rodiče. Proto kabinet přistoupil na poskytnutí společného času, kdy se se smutnou událostí mohou vyrovnat.

Dosud mohly čerpat dovolenou pouze matky. Nyní se umožňuje přítomnost druhého rodiče, na dávku otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) bude mít nárok totiž i muž. Po dobu pobírání této dávky bude příslušet zaměstnancům otcovská dovolená.

Klíčová slova: