Virtuální výuka Univerzity třetího věku

02.05.2016 12:13
Stránky projektu, který nabízí další možnost výuky seniorů v rámci Univerzity třetího věku formou distančních multimediálních Virtuálních výukových přednášek. Ty jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí nadále vzdělávat v nejrůznějších oborech, ale jimž pouze vzdálenost či zdravotní problémy brání dostavit se do sídel vysokých škol či univerzit. Několik univerzit a fakult v rámci Asociace Univerzit třetího věku České republiky natáčí tematické přednášky, které budou poskytovat k výuce v tzv. Konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech. Nabídka pro akademický rok 2016/2017 dosud nebyla zveřejněna. 
Klíčová slova: