Více než tisíc studentů

Podpořil za 30 let stipendijní program Fond vzdělání.

Společný program Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ČSOB poskytuje studijní stipendia mladým lidem se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním. Od vzniku programu v roce 1995 získalo finanční podporu při studiu na střední nebo vysoké škole v České republice 1 339 studentek a studentů (709 pravidelnou stipendijní podporu, 630 jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu) v celkové částce více než 42 miliony korun.

V roce 2024 nově obdrželo pravidelnou finanční podporu 8 nadaných studujících se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů. V tomto školním roce tak stipendium z Fondu vzdělání pobírá celkem 86 mladých lidí. 

„Před třiceti lety Olga Havlová hledala řešení, jak smysluplně pomáhat znevýhodněným mladým lidem, aby pomoc měla dlouhodobý dopad. Dnes vidíme, že podpora vzdělání je tou nejlepší investicí do jejich budoucnosti - svědčí o tom příběhy našich bývalých stipendistů, kteří našli uplatnění ve svém oboru a mnohdy i sami nabízejí pomocnou ruku potřebným,“ vysvětluje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

„Strategickými oblastmi aktivní pomoci ČSOB jsou odpovědné podnikání, diverzita a péče o regiony. A mezi klíčové úkoly se řadí i podpora vzdělání. V tomto ohledu se plně ztotožňujeme se zaměřením Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a vážíme si možnosti našeho vzájemného propojení v celé řadě aktivit. Konkrétně Fond vzdělání je naším nejstarším společným charitativním projektem a o to víc nás těší, že už třicet let můžeme společně pomáhat tam, kde je to třeba. Tedy už 30 let dáváme možnost talentovaným studentům získat adekvátní studijní péči a vzdělání, které by si třeba jinak nemohli dovolit. Věříme, že i jakákoliv drobná pomoc přináší změnu, jen je důležité jí jít naproti,“ doplňuje Petr Hutla, člen představenstva ČSOB

 

Medailonky studentů podpořených z Fondu vzdělání

Ruth (16 let) je studentkou Gymnázia Paměti národa, které považuje za výjimečné. Kvůli zdravotnímu omezení je pro ni totiž obtížnější účastnit se mimoškolních aktivit. Díky obrovské podpoře ze strany učitelů i spolužáků se však může zapojovat do celé řady projektů. Nejraději má literaturu, dějepis a předmět „Paměť národa“, ve kterém si vyzkoušela, jak probíhá sběr vzpomínek pamětníků, a práci editora.

V budoucnu by proto ráda na středoškolské studium navázala vysokoškolským studiem historie, literatury či jazyků. Stipendium použije na úhradu školného. Největším jejím koníčkem je četba a psaní. Píše krátké povídky a knihy odehrávající se ve 20. století. Ruth touží stát se spisovatelkou.

Ruslan (18 let) pochází z Dnipra na Ukrajině. Necítil se zde bezpečně, a tak odjel do České republiky, kde v současnosti žije v Zařízení pro děti a cizince v Praze 5. Prvním rokem studuje chemii a chemické technologie na Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Není proto nijak překvapivé, že nejvíce ho baví semináře a přednášky z matematiky a chemie.

Jednou by se rád věnoval práci v chemické laboratoři. Ve svém volnu si rád zacvičí na venkovním sportovišti nebo si zahraje se svými ukrajinskými kamarády počítačové hry. Stipendium využije na doučování potřebné k úspěšnému zvládnutí všech zkoušek. Ruslanovým největším snem je, aby válka na Ukrajině skončila a on se opět mohl vrátit domů.

Více zde: www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani

Terezie Jenisová

 

 

Klíčová slova: