Veřejné poradny pro pozůstalé rodiny v mobilních hospicích

Grantová výzva Nadace EP Corporate Group má uzávěrku 31. srpna 2022.

Podporované aktivity:

Formální a specializační vzdělávání pro poradenské pracovníky

  • V rámci projektu je možné žádat o finanční prostředky na náklady spojené s odborným vzděláváním, jehož výsledkem bude schopnost podpory pozůstalých po všech typech ztráty (násilná smrt, sebevražda, nehoda, náhlé úmrtí, perinatální ztráta atd.). Doporučené je zejména toto vzdělávání: Asociace poradců pro pozůstalé, z. s. – kurz Poradce pro pozůstalé, kurz Děti a ztráta; Poradna VIGVAM, z.ú. – kurz Děti a ztráta, kurz Kontakt s truchlením; REMEDIUM Praha o.p.s. – kurz Problematika smrti a provázení.

Poskytování pozůstalostní péče

  • Oprávněným požadavkem je pokrytí personálních nákladů na realizaci individuální pozůstalostní péče - navýšení stávajícího pracovního úvazku nebo vznik nového pracovního úvazku (možnost i DPČ/DPP)
  • Dále je možné z nadačního příspěvku hradit náklady na supervizi poradenských pracovníků.

Podrobnosti na stránkách nadace.

Klíčová slova: