Velké finále

21.05.2014 19:41

Slavnostní prostory překrásné budovy vídeňské radnice vítají postupně hosty z Belgie, Itálie, Slovenska, domácí i nás, zástupce České republiky. Je pátek 16. května 2014 a zde se uskuteční závěrečná konference projektu SPEs k asistivním technologiím. Jsou zde ve slavnostní náladě jak zástupci projektu z jednotlivých zemí, tak toto jednání přichází podpořit a přidat své poznatky i zástupci politického spektra jednotlivých účastníků.

Za naši republiku jsou zde místopředseda Senátu Parlamentu ČR pan Škromach, vedoucí oddělení na MPSV pan Čulík a pracovnice MPSV Koucká. Je zde taky inspektorka sociálních služeb Eva Kacanu, zástupce jihomoravského kraje paní Slavíková a ředitel sociálního ústavu v Habrovanech pan Kunderák.

Celým jednáním provázela profesorka ČVUT v Praze, paní Olga Štěpánková. V jednotlivých vystoupeních zástupci přednesli své poznatky a výsledky své tříleté práce v projektu. Italové hlavně měření zdravotních veličin, konkrétně měření obsahu kyslíku pro zlepšení stavu pacientů, rakouští hostitelé pak práci se seniory, stejně tak v Košicích se zabývali problematikou pomoci jednotlivcům. Belgičané měli za úkol zpracovat programové vybavení. Zástupce ČVUT Praha seznámil s propagací projektu a výzkumnými úkoly školy.
Náš podíl, ProDeep o.s. Boskovice, byl pak v praktických ověřováních možností využití těchto moderních asistivních technologií v normálním životě osob. Výsledky naší práce prezentoval na velmi profesionální úrovni pan Štefan Vorálek. Protože rozsah našich činností je dlouhý, měl trochu problém se vměstnat do přidělených minut. I tak vystoupení vzbudilo zaslouženou pozornost.

Na každém takovém pracovním setkání je významnou součástí neformální setkávání účastníků o přestávkách. To se ještě probírají spousty dalších podrobností, možností, zdraví se známí z projektu, hovoří se o možnostech jak dál s asistivními technologiemi. Sám jsem spokojen s diskuzemi se zástupci MPSV o tom, jak a co se dělo v minulém období, bavíme se o vznikající aktivitě a začlenění do projektu podpory procesů v sociálních službách. O tom ostatně jsem posléze hovořil i veřejně na odpoledním panelu s politickými zástupci.

Tak se dostávám k odpolednímu programu, kdy na dotazy moderátora odpovídají jednotliví zástupci. Bohužel většinou jsou to odpovědi obecné, je jasné, že problematika je příliš složitá, rozsáhlá a konkrétní výsledky na legislativní straně některé z účastněných stran zatím nejsou patrny. Je mi potěšením, že všem účastněným mohu oznámit, že začlenění asistivních technologií do přípravy procesů na MPSV ČR bylo v měsíci květnu 2014 schváleno, vzniká pracovní skupina a ta si dala za úkol do konce června příštího roku formulovat zařazení těchto technologií do legislativy státu. Tak, aby byla využitelná pro potřebné i v sociálních službách. Bude to náročná práce, která bude zpracovávat nejen výsledky tohoto projektu, ale i zkušenosti naší firmy a další ověřovací a zkušební procesy.

 
Jaroslav Čajka
Klíčová slova: