Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách

Ještě několik volných míst v kurzu v termínu 5. - 7. června 2023 nabízí REMEDIUM Praha, o.p.s.. 

Kurz Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službáchAkreditace MPSV č. A2021/0201-SP, je výjimečný prací s videonahrávkami v menší skupině. Je zaměřen na získání a prohloubení praktických poradenských dovednosti formou nácviků rozhovorů, které budou natáčeny a následně společně analyzovány ve skupině. Účastníci také získají základní teoretický vhled do současné poradenské praxe v ČR.

Vedle nácviku praktických dovedností získají účastníci také příležitost k reflexi dosud využívaných technik práce s klienty. Účastníci budou mít také možnost se zaměřit na možnosti i limity poradenského rozhovoru i vztahové aspekty práce s klienty.

Přihlášení do kurzu předpokládá ochotu účastníků účastnit se aktivně modelových situací poradenských rozhovorů ve skupině (v roli poradce i v roli klienta) a nechat se při tom natáčet na video.

 

Pro koho je kurz určen:
Sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, poskytujícím služby sociálního poradenství nebo těm pracovníkům, kteří si chtějí obohatit stávající znalosti a dovednosti pro působení v sociálních službách využívajících poradenský rozhovor jako jeden z hlavních nástrojů práce s klientem, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu

Vstupní požadavky:

1) vzdělání: min. SŠ s maturitou

2) minimální věk 21 let

3) praxe či stáž v některé z poradenských služeb či výkon poradenské praxe – doložit písemným potvrzením

Obsah kurzu:

  • poradenství - zakotvení sociálního poradenství do rámce sociálních služeb
  • úvod do Eganova modelu poradenského rozhovoru
  • časoprostorové zakotvení rozhovoru
  • propátrání situace a mapování potřeb klienta
  • přání, potřeby klienta a zakázka pro společnou práci
  • podpora - kontrola poradenského pracovníka
  • zájem klienta a zájem poradce
  • postoje poradce a nutnost sebereflexe
  • asertivní dovednosti - náročné momenty v praxi poradce

Odborná garantka a lektorka kurzu: Mgr. Lena Tomšů

Cena kurzu: 6.200 Kč

více informací na webových stránkách www.remedium.cz

Pořadatel: 

REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3

Klíčová slova: