Večery u kapucínů navazují na dávnou tradici

29.04.2012 16:27

Na počátku byl nápad uspořádat v historických prostorách kapucínského kláštera na Hradčanech benefici pro nějakou dobročinnou organizaci či školu z blízkého okolí. Odezva na první pokus byla příznivá, a tak nezůstalo pouze u jednoho večera. Nejbližší benefice, na které ve středu 2. května hudební skladatel, varhaník a carillonér pražské Lorety představí zvony a zvonohry českých kostelů a jejíž výtěžek získá Česká unie neslyšících, bude už 22. v pořadí. 

Pro „Večery u kapucínů“ se využívají prostory hradčanského kláštera, podílí se na nich bratři tohoto kláštera, také dobrovolníci z řad ubytovaných studentů. Dramaturgii vytváří Radka Rozkovcová, redaktorka Radia Proglas.
Okruh organizací a škol, pro které byla benefice pořádána, se postupně rozrůstá. Jedním z cílů je oslovení různých typů neziskových organizací a škol, a to tak, aby se dostalo na co největší počet cílových skupin. Z organizací a škol, které “Večery“ už prošly, můžeme například jmenovat tyto: Škola Jaroslav Ježka, Cesta domů, Kaleidoskop, Naděje, Klub přátel červenobílé hole, Rosa a další.
Asi se nabízí otázka, proč zrovna bratři kapucíni pořádají benefice. Je to výsledek hledání, jak navázat na kapucínskou tradici, jak být s těmi, kdo potřebují pomoc. V kapucínském repertoáru bychom našli starost o nemocné morem, sbírání almužny pro chudé nebo provozování vývařovny. Pořádání benefic je podobný druh pomoci těm, kdo jsou dnes opomíjení a kdo stojí stranou zájmu. Jinými slovy jde o přenesení původního kapucínského charismatu do 21. století.
Přivítali jsme interprety různých žánrů, kteří vystupují bez nároku na honorář. Například to byli Motýli Šumperk, Societas Musicalis, Ivo Jahelka, Besharmonie, Eva Henychová, Michael Pospíšil, jako přednášející také Jiří Kopecký, Květoslava Štorkánová.

Na „Večerech“ se nevybírá dopředu žádné vstupné. Teprve v průběhu programu, poté, co se organizace představí a řekne, na co konkrétně vybrané prostředky použije, jsou posluchači požádáni o příspěvek. Ten se vybírá symbolicky do kapuce. Veškeré vybrané peníze jsou na závěr předány organizaci. Tentokrát jí bude Česká unie neslyšících. O simultánním přepisu mluvené řeči, který zajišťuje pro ty uživatele se sluchovým postižením, kteří nekomunikují znakovým jazykem a jejichž mateřštinou je čeština, je možné se dozvědět více na stránkách Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN.

Česká unie neslyšících již uskutečnila více než 450 simultánních přepisů na akcích nejrůznějšího druhu a umožňuje tak zejména ohluchlým a těžce nedoslýchavým lidem účastnit se vzdělávacích, kulturních a společenských akcí, ze kterých by byli jinak kvůli svému sluchovému handicapu vyloučeni. O zavedení této nové služby se zasloužila zejména Nadace Vodafone, bohužel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR už druhým rokem na ni neposkytlo ani korunu dotace s odůvodněním, že kvůli nedostatku financí nepodporuje nové sociální služby. Proto je vítaná jakákoli podpora, včetně příspěvků od účastníků benefičního večera.

Večer u kapucínů začíná ve středu 2. května od 19 hodin v prostorách kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech, Loretánské náměstí 6a. Další informace mohou zájemci získat na webových stránkách o Večerech u kapucínů, o Pražské Loretě a také o Radku Rejškovi.

 
Lucie Veselá, red
 
Klíčová slova: