Václav Krása: ministr Drábek nemluví pravdu

01.03.2012 19:59

Dne 28. 2. 2012 prohlásil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, že byly vyplaceny všechny dávky dle harmonogramu. NRZP ČR protestuje proti prohlášení pana ministra, neboť jsme přesvědčeni, že nevychází ze skutečné situace.

Denně se na nás obrací desítky lidí, kterým nebyl k dnešnímu dni vyplacen příspěvek na mobilitu za měsíc leden 2012. Současně se na nás obrací občané s tím, že ačkoliv si požádali v měsíci lednu 2012 o příspěvek na mobilitu, neobdrželi k dnešnímu dni ani rozhodnutí o přiznání této dávky. V poslední době se množí dopisy, které nás informují o tom, že nejsou vyplaceny příspěvky na péči za měsíc leden 2012. NRZP ČR považuje všechny tyto informace za velmi závažné, neboť svědčí o tom, že systém výplaty dávek není stále funkční a přispívá k nejistotě občanů, kteří jsou na těchto dávkách závislí.

Žádáme pana ministra Jaromíra Drábka, aby urychleně přijal nezbytné kroky k nápravě tohoto stavu a pravdivě informoval veřejnost o skutečném stavu a fungování systému výplaty dávek.

Václav Krása

předseda NRZP ČR

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: