V sanitce se můžete během Prague Pride zdarma otestovat na HIV

Neziskové organizace Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (ČSAP) a ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) podpoří letošní festival Prague Pride bezplatným testováním na HIV. Zájemci a zájemkyně se mohou nechat otestovat v sanitce R-R, která jim bude k dispozici ve čtvrtek a v pátek vždy od 16 do 19 hodin a v sobotu po slavnostním průvodu. Testy jsou anonymní a lidé se nemusí předem objednávat.

 

„Ač se to může zdát hodně překvapivé, nabídka anonymního testování na HIV je v řadě českých měst nedostatečná. Rozhodli jsme se proto spojit s organizací R-R a využít sanitku R-R k bezplatnému testování na HIV během letošního festivalu Prague Pride. Kromě praktického přínosu chceme akcí upozornit i na dramatický růst nových případů této infekce v ČR,“ říká Jiří Pavlát z ČSAP.

„Myšlenka průvodu hrdosti a úsilí proti diskriminaci lidí kvůli sexuální orientaci se nám líbí. V minulosti R-R už několikrát spolupracovala s lidmi z LGBT komunity. Aktuálním impulsem k účasti naší organizace na festivalu Prague Pride je nárůst výskytu HIV v České republice a to obzvláště v posledních dvou letech,“ dodává ředitelka R-R Hana Malinová.

Kde a kdy se bude testovat?

Ve čtvrtek 14. a v pátek 15. srpna vždy od 16 do 19 hodin bude sanitka umístěna v prostoru CONTAINALL na Malé Straně (Cihelná 548/4), kde bude festivalová vesnička Prague Pride village. Testování bude probíhat i po sobotním průvodu během JarmarQu na Letné, najdete nás u stánku ČSAP.

Na testování se lidé nemusí objednávat, stačí přijít v určený čas k sanitce. V odůvodněných případech se mohou lidé otestovat i na syfilis, což však nelze provést anonymně. Testování má smysl minimálně po dvou, ale lépe po tříměsíční době od rizikové situace, například pohlavního styku s náhodným partnerem nebo partnerkou. Do té doby je infekce HIV neprůkazná.

Co když to nestihnete?

V Praze se lidé mohou nechat zdarma a anonymně otestovat na protilátky HIV v Domě světla: http://www.hiv-testovani.cz.  V Brně a v Českých Budějovicích je možné využít nabídku center R-R, která provádějí anonymní testování za poplatek 250 Kč: http://rozkosbezrizika.cz/kontakty/poradenska-centra.

Festival Prague Pride se koná už po čtvrté. Hlavním letošním tématem je podpora LGBT komunit z východních zemí, které pochody hrdosti a podobné veřejné akce mít nemohou. Více v tiskové zprávě: http://www.praguepride.cz/images/2014/TZ_PraguePride_program.pdf

Česká společnost AIDS pomoc vznikla jako občanské sdružení koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce sdružení se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem v naší činnosti bylo vybudování sociálně-azylového centra Dům světla koncem 90.let, od kdy ČSAP nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. V nedávné době sdružení rozšířilo svou činnost i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet. Více na: http://www.aids-pomoc.cz/.

 

ROZKOŠ bez RIZIKA existuje přes dvacet let. Cílem organizace je prevence, diagnostika a léčba sexuálně přenosných infekcí a snížení negativních sociálních důsledků spojených s provozováním sexuální práce. Cílovou skupinou jsou osoby s rizikovějším sexuálním chováním a životním stylem. Jde převážně o ženy poskytující placené sexuální služby. V současné době má R-R tři pobočky, devět týmů pracujících ve dvanácti krajích České republiky a k dispozici mobilní ambulanci − sanitku s malou gynekologicko-venerologickou ordinací. Sdružení pravidelně pořádá akce pro veřejnost, např. AIDS DAY (1. prosinec), kdy nabízí poradenství a testování na HIV zdarma, dále organizuje besedy, přednášky spojené nejen s tématem prostituce (prevence násilí, sexuální asistence apod.). Při R-R působí i amatérský divadelní spolek Rozkoš. Více na www.rozkosbezrizika.cz.

Testování v rámci festivalu Prague Pride 2014 podpořila společnost Laboservis, která na akci věnovala rychlotesty.

 

 

Klíčová slova: