V Péči o duševní zdraví hledají dobrovolníky

03.03.2013 21:17

Mohou to být muži i ženy nad 18 let, studenti, zaměstnaní, nezaměstnaní nebo i senioři. Komunikativní lidé, kteří mají například nějakou zálibu, kterou by chtěli předat dalším.

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na honorář vykonává určitou činnost ve prospěch druhých. Nejčastěji se dobrovolníci angažují v neziskových organizacích, kde se stávají společníky a průvodci. Právě někoho takového hledají v každém středisku Péče o duševní zdraví ve východních Čechách.
Lidé s duševním onemocněním bývají na okraji zájmu široké veřejnosti, bohužel někdy i svých nejbližších. Často se stává, že pracovníci Péče o duševní zdraví jsou jedni z prvních, kteří se k takto nemocným lidem chovají jako k rovnocennému partnerovi. Řeší s nimi komplikace způsobené jejich onemocněním v oblastech zdraví, vztahů, financí, vzdělání anebo volného času. Dobrovolníci by mohli rozšířit okruh lidí, kterým lidé s duševním onemocněním mohou.

Pro zájemce o dobrovolnictví máme mnoho možností, jak pomáhat“, říká Leona Hovorková, PR manažerka Péče o duševní zdraví. „Největší poptávku pomoci máme v oblasti aktivního trávení volného času lidí s duševní nemocí. Naši klienti mají zájem o kreativní činnosti, výuku cizího jazyka, učení se práci s počítačem, turistiku či návštěvy kulturních zařízení a společenských akcí.

Jaký by měl dobrovolník být? „Hledáme muže a ženy nad 18 let. Mohou to být studenti, zaměstnaní, nezaměstnaní nebo i senioři. Komunikativní lidé, kteří mají například nějakou zálibu, kterou by chtěli předat dalším“, popisuje Leona Hovorková.

Dobrovolnická činnost je i obohacením pro samotné dobrovolníky. Mohou touto cestou získat nové přátele, kontakty, zkušenosti, prospěšně strávit svůj volný čas, objevit v sobě nový tvůrčí potenciál. Péče o duševní zdraví také dobrovolníkům nabízí možnosti vyžívat odbornou knihovnu a podle množství odvedené práce i zvýhodněné vstupy na vzdělávací akce. Automatické je pojištění pro případ odpovědnosti dobrovolníka za škodu, a to ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia.

Zájemci o dobrovolnickou činnost ve sdružení Péče o duševní zdraví se více dozví na webových stránkách: http://www.pdz.cz/hledame-dobrovolniky.html
 
Aktivity sdružení jsou součástí Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby a Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II. Je financováno z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Péče o duševní zdraví
Nezisková organizace s 17letou tradicí v pomoci lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Poskytuje sociální služby na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizuje akreditované vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Samostatná organizační jednotka Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na běžný trh práce. Pracovní uplatnění nabízí v chráněné kavárně, dílně a obchodu Výměník.
Klíčová slova: