Už vím, co říkáte, i když vás neslyším

O tom, jak ulehčit běžný život lidem s hendikepem sluchu, přednáší při různých příležitostech Ladislav Kratochvíl (Kráťa). Autor a provozovatel webu zabývajícího se postižením sluchu www.kochlear.cz, redaktor portálu Helpnet (rubriky monitoring médií), člen Odborné komise pro skryté titulky při ASNEP a velmi pravděpodobně nejčastější uživatel přepisu mluvené řeči automatem v ČR, který zcela ohluchl v roce 2003 ve věku 40 let. Svoje zkušenosti nyní shrnul do nabídky přednášek s praktickými ukázkami pro nedoslýchavé, ohluchlé, pro sociální pracovníky a další jednotlivé zájemce i organizace.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije v populaci 5,5 % lidí s postižením sluchu. Největší část 95 % tvoří lidé nedoslýchaví a z nich tvoří velkou část senioři, kteří přicházejí o sluch vlivem věku. Tito lidé převážně mluví a komunikují v národním mluveném jazyce (v ČR čeština).

V České republice to je celkem zhruba 500 000 lidí s postižením sluchu, z nichž 10 000 komunikuje ve znakovém jazyce a 490 000 komunikuje česky. Pro tyto lidi je nejvhodnější sdělení v písemné formě, přičemž způsobů, jak převést mluvu na text, je mnoho.
 

Řešení a vhodnost použití (zejména při komunikaci tváří v tvář)

 • Přepis automatem
  (vhodné pro neformální rozhovory, kdy nezáleží na rychlosti a 100% přesnosti)
 • Přepis živým přepisovatelem
  (vhodné tam, kde je potřeba přesnost a doslovnost)
 • Telefonování
  (z mobilního zařízení a z webového rozhraní)

Další druhy přepisů

 • Přepis videí, která nejsou opatřena titulky, pomocí webového automatu
 • Prezenční přepisy
  (konference, vyučování, komerční služby – banky, energie, operátoři atd.)
 • Přepis videokonferencí
  (automatem a živým přepisovatelem – ZOOM; Google Meet atd.)

 

Všechny tyto možnosti komunikace dovede Kráťa předvést či přiblížit, ale i pomoci s jejich využitím. Zájemci o přednášku se na něj mohou obrátit na mail  kochlear.cz@gmail.com.

 

(wr)

 

Klíčová slova: