Už jen do pátku 8. února můžete žádat o grant na kurzy finančního vzdělávání

04.02.2013 12:55

Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Do 8. února máte možnost podat žádost o grant na pořádání seminářů finančního vzdělávání. Díky podpoře projektu Abeceda rodinných financí nyní můžete získat finanční příspěvek na pořádání svých vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.

Abeceda rodinných financí je projekt finančního vzdělávání dospělých, který probíhá přímo v komunitách. Pomáhá zvyšovat finanční gramotnost obyvatel a současně podporuje komunitní život v ČR. Pokud vidíte ve svém blízkém okolí, klubu nebo organizaci potřebu finančního vzdělání, vyškolíme lektora z vašich řad a poskytneme mu odbornou přípravu v oblasti finančního vzdělávání. Na svůj vzdělávací projekt pak obdržíte grant. Tématy vzdělávacích kurzů jsou rodinný rozpočet, finanční produkty a pojištění, práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele, výpověď, pravidla závazkových vztahů, doporučené postupy při uzavírání smluv a zodpovědné zadlužování.
Jak se do projektu zapojit?
·      Na webu projektu www.abecedarodinnychfinaci.cz si pozorně pročtěte záložku: Chci se zapojit
·      V průběhu měsíce ledna a února můžete konzultovat možnosti zapojení do projektu
·      Zašlete jednoduchou žádost o grant na předepsaném formuláři nejpozději do 8. 2. 2013
·      Hodnotící komise složená z nezávislých členů vyhodnotí žádosti nejpozději do 4. 3. 2013 a bude vás informovat o výsledku
·      Váš vybraný zástupce úspěšně projde vzděláváním lektorů
·      Za podpory grantu a vzdělávacích materiálů uskuteční váš vyškolený lektor vzdělávání
 
Kdo může žádat o grant?
  • české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby,
  • rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou působící v ČR,
  • školy a školská zařízení.
 
Kdo se může stát lektorem?
  • absolvent/ka vzdělávacího programu Finanční kompas,
  • učitel/ka vyučující předměty s ekonomickým zaměřením,
  • absolvent/ka střední, vyšší odborné nebo vysoké školy s ekonomickým zaměřením a s nejméně dvouletou praxí ve finančním sektoru,
  • absolvent/ka kurzu finančního poradenství nebo jiného kurzu s finančním nebo ekonomickým zaměřením s nejméně dvouletou praxí v oboru.
 
Pokud vás finanční vzdělávání zajímá, zapojte se také do projektu. Žádosti o finanční příspěvek můžete zasílat průběžně až do 8. února 2013.
 
Další informace a podrobné podmínky pro získání grantu naleznete na www.abecedarodinnychfinanci.cz.
Klíčová slova: