Už jen do 17. února můžete žádat o grant na kurzy finančního vzdělávání

08.02.2012 14:36

Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Do 17. února máte šanci podat žádost o grant na pořádání seminářů finančního vzdělávání. Díky podpoře projektu Abeceda rodinných financí nyní můžete získat finanční příspěvek na pořádání svých vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.

Abeceda rodinných financí je určena široké veřejnosti prostřednictvím seminářů probíhajících přímo v komunitách. Projekt tak chce podpořit pochopení fungování peněz celému spektru jejich uživatelů, od mládeže až po seniory. Pokud vnímáte ve svém blízkém okolí, klubu nebo organizaci potřebu finančního vzdělávání, vyškolíme lektora z vašich řad a poskytneme mu odbornou přípravu v oblasti finančního vzdělávání. Vyškolený lektor pak obdrží grant na svůj vlastní vzdělávací projekt ve své komunitě. Tématy vzdělávací kurzů bude rodinný rozpočet, finanční produkty a pojištění, práva a povinnosti zaměstnance, výpověď a hledání práce, pravidla závazkových vztahů, doporučené postupy při uzavírání smluv a zodpovědné zadlužování.
Příjemce grantu může zorganizovat kurzy například pro klienty úřadů práce, pedagogické pracovníky, nebo absolventy středních a vysokých škol, především však pro širokou veřejnost soustředěnou v různých zájmových komunitách a spolcích.
O grant mohou žádat:
  • české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby
  • rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou působící v ČR
  • školy a školská zařízení
 
Lektorem se může stát:
  • Absolvent/ka vzdělávacího programu Finanční kompas
  • Učitel/ka vyučující předměty s ekonomickým zaměřením
  • Absolvent/ka střední, vyšší odborné nebo vysoké školy s ekonomickým zaměřením a s nejméně dvouletou praxí ve finančním sektoru
  • Absolvent/ka kurzu finančního poradenství nebo jiného kurzu s finančním nebo ekonomickým zaměřením s nejméně dvouletou praxí v oboru
Žádosti o finanční příspěvek můžete zasílat průběžně až do 17. února 2012.
Další informace a podrobné podmínky pro získání grantu naleznete na www.abecedarodinnychfinanci.cz
Klíčová slova: