Už dvacet organizací v Česku má „značku spolehlivosti“. Tu poslední získal spolek Nové háro

Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila značku spolehlivosti spolku Nové háro, který pomáhá mladým lidem s onkologickým onemocněním. Spolek se tak v současnosti stal dvacátou organizací, která tuto značku získala. Značka spolehlivosti dokládá, že organizace je transparentní, plní své poslání a dobře zachází s finančními prostředky svých dárců.

Nové háro založila v roce 2017 Markétka Zagrapanová z Lužice u Mostu. Vedla ji k tomu především osobní zkušenost s onkologickým onemocněním a se ztrátou vlasů i touha pomáhat ostatním lidem a alespoň trochu jim ulehčit náročný boj se zákeřnou nemocí. Sama jí v roce 2018 v devatenácti letech podlehla.

Od svého vzniku Nové háro pomáhá nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů tím, že jim zadarmo vyrobí paruku z pravých vlasů, a to přímo na míru.

Získat značku spolehlivosti není pro žádnou neziskovku jednoduchá záležitost. Naši nezávislí hodnotitelé používají speciálně vytvořenou metodiku a na základě výsledku jejich hodnocení o udělení značky ještě rozhoduje rada složená z odborníků se znalostí neziskového sektoru. Nové háro je důkazem toho, že profesionálně mohou fungovat i menší organizace založené na práci dobrovolníků,“ uvedl Aleš Mrázek, hlavní metodik značky spolehlivosti. 

Značka spolehlivosti je samoregulačním nástrojem založeným na certifikaci veřejně prospěšných organizací, které o hodnocení dobrovolně požádají. Značku do České republiky přinesla Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), která hodnocení spolehlivosti v naší zemi spravuje a koordinuje činnost hodnotitelů i činnost nezávislé odborné rady, jež značku uděluje.

Veřejně prospěšné organizace v České republice procházejí hodnocením teprve několik let a značka si postupně získává své příznivce. Její držitelé byli například jednou ze skupin neziskových organizací, kterým v době první vlny pandemie Covid 19 společnost Škoda Auto darovala nové automobily, bez toho, aby musela sama složitě ověřovat transparentnost a profesionalitu podpořených organizací. Ostatně to je i hlavní myšlenka tohoto mezinárodně fungujícího monitoringu dobročinných organizací – ulehčit dárcům rozhodování a poskytnout jim jistotu, že jejich dary budou využity na deklarované aktivity,“ doplňuje Marek Šedivý, prezident AVPO ČR. 

 

Monika Jindrová

Klíčová slova: