Už 11 let pomáhá Centrum zprostředkování simultánního přepisu odstraňovat komunikační bariéru osob se sluchovým postižením

Právě probíhající Týden komunikace osob se sluchovým postižením upozorňuje na bariéry, které mají při komunikaci lidé s postižením sluchu. Při jejich odstraňování má důležitou roli Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Vzniklo před 11 lety jako poskytovatel sociální služby tlumočení formou simultánního přepisu, tedy doslovného přepsání mluveného slova v reálném čase. 

Službu využívají lidé se sluchovým postižením všech věkových kategorií, kteří preferují mluvené slovo, neboť jen málokdo z nich ovládá český znakový jazyk. 

Stěžejním cílem poskytované služby je umožnit klientům plnohodnotnou komunikaci se slyšícím okolím, aby se cítili komfortně, bez komplikací rozuměli projednávané problematice a eliminovaly se nejen nežádoucí komunikační nedorozumění, ale také sociální izolace a vyloučení neslyšících ze společenských aktivit.  Sociální služba je poskytována na území celé České republiky,“ říká vedoucí CZSP Ilona Chromová.    

Přepisy klientům zajišťují dva kmenoví přepisovatelé společně s 19 externími přepisovateli. Přepisovatelé musí splňovat náročná kritéria, spočívající nejen ve vysoké rychlosti psaní všemi deseti, ale také schopnosti ve stejnou chvíli vnímat mluvené slovo a bez chyb a jakýchkoli odchylek ho zaznamenat s minimální časovou prodlevou, aby měl uživatel přepisu veškeré informace dostupné v reálném čase. Přepisovatelé CZSP jsou vázáni etickým kodexem, průběžně se vzdělávají a absolvují pravidelná školení.  

„Počet uskutečněných přepisů se každoročně zvyšuje. Vloni jich bylo 818, z toho osm u soudů, kde je pro klienty se sluchovým postižením správné pochopení mluvené řeči zvláště důležité. A letos jsme do této chvíle zajistili už 918 přepisů. Mezi klienty máme taky 14 vysokoškolských studentů, pro které přepisujeme přednášky,“ nahlíží do statistiky Tomáš Portych, operátor a přepisovatel CZSP. 

„V důsledku vládních opatření v minulém a letošním roce, vyvolaných špatnou epidemiologickou situací, jsme museli rychle reagovat a přizpůsobit poskytovanou službu novým podmínkám a pravidlům. Prezenční přepisy jsme okamžitě nahradili on-line formou, která byla do té doby využívána spíše výjimečně. Díky tomu, že jsme s online formou poskytování služby přepisu měli již předchozí zkušenosti, mohli jsme bez jakýchkoli prodlev a výpadku v poskytování služby pokračovat a naši klienti v naprosté většině případů měli služby zajištěné,“ uvádí Ilona Chromová.  

Online přepisy tvoří ještě i letos zhruba 65 procent uskutečněných přepisů. Většina z nich probíhá přes program od Transkriptu online, dalším nástrojem je program Text on Tap. 

„Přechod na online formu byl pro některé klienty zpočátku komplikovaný, protože nebyli zvyklí využívat techniku a nezbytné aplikace či programy. Všem klientům, kteří projevili zájem, poskytlo CZSP technickou podporu a proškolení. Sociální pracovnice zajišťovala online instruktáž přes videohovory v českém znakovém jazyce, operátorky byly k dispozici na e-mailu a vše odborně zastřešoval technik CZSP. Společně s klienty jsme nelehkou situaci zvládli a nezaznamenali jsme jediný případ, kdy by klient, který měl o online přepis zájem, neměl možnost tuto službu využívat z důvodu technických překážek,“ upřesňuje Ilona Chromová.. 

Zájemci o zajištění simultánního  přepisu mohou kontaktovat CZSP mailem na prepis@cun.cz nebo na telefonním čísle 608 719 001. Tato služba je zdarma. 

(wr)

 

Klíčová slova: