Úprava textů pro snadné čtení

06.03.2012 20:27

Další z řady kurzů pořádá Rytmus 29. března, tentokrát v Praze.

Různé texty, včetně těch, které popisují poskytování sociální služby nebo určují práva a povinnosti uživatelů i poskytovatelů v jednotlivých službách, jsou často složité a proto nesrozumitelné pro lidi s potížemi v učení. Seminář Vám umožní upravovat a vytvářet texty tak, aby byly jednodušší a srozumitelnější.

Během kurzu budete mít příležitost nechat si vlastní vytvořený text zkontrolovat přímo našimi poradci - bývalými uživateli služeb Rytmusu, kteří se stali našimi externími spolupracovníky.

Program semináře:

 9.00 - 10.30
Představení programu, význam a využití textů upravených pro SČ, význam zapojení poradců Rytmusu. Tipy a triky pro vytváření snadno srozumitelných textů.

10.30 - 10.45
Přestávka

10.45 – 12.15
Pokračování – tipy a triky pro tvorbu snadno srozumitelných textů, 2 rozdílné postupy práce s textem a zapojení poradců v obou případech. Ukázky způsobů ověřování srozumitelnosti textu. Praktické cvičení.

12.15 – 13.00
Přestávka na oběd

13.00 – 13.45
Práce s textem. Každý si vyzkouší upravit část textu. Její srozumitelnost si bude moci v dalším bloku ověřit poradkyněmi.

13.45 - 14.00
Přestávka

14.00 – 15.00
Prověření srozumitelnosti a úprava textu s poradkyněmi Rytmusu, označení textu upraveného pro SČ.

15.00 – 15.30
Otázky a odpovědi.


Datum konání:
29. 3. 2012

Místo konání: o. s. Quip - Společnost pro změnu, Studentská 541/3, 160 00 Praha 6

Kapacita: 6 – 8 osob

Cena: 1200,-Kč/osoba


Přihlášky
prosím zasílejte na e-mailovou adresu blanka.simkova@rytmus.org. Do přihlášky uvádějte jméno, příjmení, organizaci a kontaktní údaje.

Přihlásit na kurz se můžete do 23. 3. 2012.

Poplatek za účast na semináři uhraďte bankovním převodem nejpozději do 26. 3. 2012.
Číslo účtu
27-2285770277/0100, variabilní symbol 290312, do zprávy pro příjemce napište své jméno.

Lektorka: Blanka Šimková

 

 

 

Klíčová slova: